Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού. (Ματθ., δ', 4)

 

Για να είναι δυνατόν να επιβιώνει ο άνθρωπος έτσι όπως είναι φτιαγμένος από το Θεό, είναι απαραίτητο να ζει στο κατάλληλο γι' αυτόν περιβάλλον και να τρέφεται με την κατάλληλη για αυτόν τροφή.

Βλέπεις τι γίνεται στο κόσμο και ανησυχείς. Χίλια δυο πράγματα σε φέρνουν σε αμηχανία και ταράζουν τον ύπνο σου. Η συμπεριφορά των συνανθρώπων σου σε εκπλήσσει και σε απογοητεύει.

Ματθ. 24:4 Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις.Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ρώτησε τον παραλυτικό ο οποίος περίμενε στην κολυμβήθρα Βηθεσδά να πέσει πρώτος μετά την κίνηση των υδάτων για να θεραπευθεί: <<Θέλεις να γίνεις υγιής;>>. Ο άνθρωπος αιφνιδιάσθηκε με την ερώτηση αφού ήταν αυτονόητο ότι περίμενε κοντά στην κολυμβήθρα για να θεραπευθεί.

Υπάρχει Ελπίδα

Υπάρχει Ελπίδα!!! – Θλίψη, απογοήτευση, απουσία ελπίδας! Αυτά είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα σήμερα στις καρδιές των συμπατριωτών μας, αλλά και των περισσοτέρων ανθρώπων του κόσμου.Τι φταίει; Γιατί οι καρδιές βαρύνουν όλο και περισσότερο;

Έλθετε και ας επιστρέψωμεν προς τον Κύριον

Καθώς διαβαίνουμε το κατώφλι ακόμη ενός χρόνου δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε εκ καρδίας τον Κύριο για την μακροθυμία Του. Παρότι η γνώση έχει πράγματι πληθυνθεί (Δανιήλ 12:4), ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν ήταν φορτωμένη με τόσα προβλήματα, πραγματικά αδιέξοδα.

Η διεύθυνσή μας

Αγίου Νικολάου 92
Μεγαλόπολη
Τ.Κ. 22200
Τηλ.: 27910.23270